Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

กำหนดพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรสมาธิเพื่อพั […]
เชิญร่วมพิธียกเสาเอก อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมพิธียกเสาเอก อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธียกเสาเอก อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึ […]
ราชภัฏโคราช ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.)

ราชภัฏโคราช ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายมุทิตาจิตแด่  “พระราชวชิราลังก […]
เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นครูพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2567

เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นครูพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25 […]