Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสู […]
แสดงความยินดีกับนายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

แสดงความยินดีกับนายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยา […]
เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 เพื่อเป็นก […]
ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติประจำปี 2567

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติประจำปี 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดประกวดโครงการจิต […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึก […]