ชมรมวิถีชนฅนอีสาน ม.ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา


เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2567 นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี ดร.สุขวิเลิศ วิเลิศสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์ ประธานชมรมวิถีชนฅนอีสานได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับการอุปถัมภ์การจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งจากคุณสถิตย์ จินารัตน์ ผู้จัดการบริษัท เอสเจ คอนสตรัคชั่น 2019 จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในค่ายครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 47 คน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น เรียนรู้ศาสนพิธี มารยาทไทย อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เป็นต้น ต่อด้วยการพัฒนาพื้นที่วางตัวหนอนหน้าอาคารเรียนจำนวน 41 ตารางเมตร ทาสีอาคารห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน และทาสีกำแพงโรงเรียนความยาว 100 เมตร สูง 1.50 เมตร ปิดท้ายด้วยพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากจากพระมหาอภินันท์ เมธีวํโส เลขานุการเจ้าคณะตำบลสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ซึ่งได้รับความร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
.
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการการออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนา ได้ฝึกทักษะการทำโครงการ พร้อมทั้งการทำงานร่วมกับชุมชนเป็นการบริการวิชาการโดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ซึ่งมีนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เป็นผู้ดำเนินโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้มาร่วมกิจกรรในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมมือกันพัฒนาชุมชน ดังอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ”

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *