ศิษย์เก่าที่เป็นข้าราชการตำรวจ

ทำเนียบศิษย์เก่าที่เป็นข้าราชการตำรวจ

ปี พ.ศ. 2562 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1  สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตระเวนชายแดน คือ นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ ได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ เรือโป๊ะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และปัจจุบันได้เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ปี พ.ศ. 2565 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ คือ นายจักรพงษ์ แซ่แต้ ได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศเป็นสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ แซ่แต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

Loading