ภาพกิจกรรมปี 2561

ภาพกิจกรรมปี 2561

610103 พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์  คืนแรก
610104 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ คืนที่สอง
610105 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ คืนสุดท้าย
610106 พิธีฌาปนกิจศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ ณ เมรุวัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
610106 รายนามเจ้าภาพวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ 
610107 พิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
610126 ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2561
610211 ออกค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานครั้งที่ 3 
610614 ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร
610706 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
610719 ประชุมหลักสูตร
610721 โครงการและลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการสอนพระไตรปิฎกสำหรับประชาชน ณ วัดอิสาน
610713 รับน้องสร้างสรรค์
610803 รับหนังสือและตู้บริจาค อดีต ผศ.เมินรัตน์
610808 รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2561
610814 นิเทศก์การสอน
610823 Google Classroom Training For Students Completing Assignments
610830 Training For Student with Quizizz and Google Forms
610903 สัมมนาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561
610908 ไหว้ครูสาขาวิชา
611114 ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ 2 อัลบั๊ม1 อัลบั๊ม2
611124 ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษย์  
611203 ตอบปัญหาชิงทุน “เพชรพุทธศาสตร์”
611221 สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561