ประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗


เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วยประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะหมดวาระ        การดํารงตําแหน่งในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ คณะกรรมการนักศึกษาเห็นเป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
การรับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร ๒๗ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๗
ประกาศหมายเลขผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ๓ เมษายน ๒๕๖๗
กําหนดการเลือกตั้ง ๙ เมษายน ๒๕๖๗
ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *