Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา หัวข้อ “โครงการแนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา หัวข้อ “โครงการแนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 3 ธั […]
คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN- QA”

คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN- QA”

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจ […]
เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

แสดงความยินดีกับนางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ […]