Author Archive: admin

แสดงความยินดีกับนายสัตยา แก้วคำหอม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับนายสัตยา แก้วคำหอม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสน […]
เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม วันที่ […]
คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

ด้วยคุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจ […]
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำ […]