Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ตามที่สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
แสดงความยินดีกับนายสัตยา แก้วคำหอม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับนายสัตยา แก้วคำหอม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสน […]
เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม วันที่ […]
คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

ด้วยคุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจ […]