Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสน […]
เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม วันที่ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวศศินิภา จักรสาน (ครูแป้ง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวศศินิภา จักรสาน (ครูแป้ง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

ด้วยมติที่ประชุมของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพทุธศา […]
เชิญร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมวิถีชนฅนอีสา […]