Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

แสดงความยินดีกับนางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ […]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]