คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ที่่ผ่านมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาครูพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา จำนวน 4 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เจ้าภาพ)
2. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

.
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เป็นเวทีในการฝึกการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากทั้ง 4 สถาบันเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยในชั้นเรียนด้านการสอนพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรีของทั้ง 4 สถาบันเครือข่าย และได้รับเมตตาจาก พระราชวชิรสุรี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เป็นองค์บรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ในด้านการแข่งขันกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *