แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 


ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ควรได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี พุทธศักราช 2567 นั้น บัดนี้ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของนักศึกษา จำนวน 4 คน อันประกอบไปด้วย
1. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์
2. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์
3. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ
4. นายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก
เข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พุทธศักราช 2567 ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้ง 4 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ประจำปี 2567 โดยประกาศผลทางเว็บไซต์ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย https://thaibatr.com/good-conduct-award-2024/
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 คนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *