ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563