หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2555  ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2560 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4 ปี) 2562 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้