สถิตินักศึกษา

สถิติจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(พุทธศาสนศึกษา) หลักสูตรเดิมใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี 2555 – 2566 และปรับหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2567

สถิตินักศึกษาของตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน

📌📌📌 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน ระยะเวลา 12 ปี
.
💾เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 13 รุ่น มีผู้ที่ยืนยันเข้ามาเรียนในระบบ จำนวน 431 คน
แบ่งเป็นชาย 118 คน หญิง 313 คน ทำเนียบนักศึกษารุ่นแรก – ปัจจุบัน คลิ๊กที่นี้
.
💾ปัจจุบันมีนักศึกษาในระบบที่กำลังศึกษาอยู่ปี 1 – 4 จำนวน 94 คน
แบ่งเป็นชาย 22 คน หญิง 72 คน
.
💾สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 9 รุ่น จำนวน 257 คน
แบ่งเป็นชาย 73 คน หญิง 184 คน ทำเนียบศิษย์เก่าคลิ๊กที่นี้
.
✅บรรจุเป็นข้าราชการครู จำนวน 58 คน ศิษย์เก่าที่ได้บรรจุแล้วคลิ๊กที่นี้
✅บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 นาย ศิษย์เก่าที่ได้เป็นตำรวจคลิ๊กที่นี้
✅บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน ศิษย์เก่าที่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจคลิ๊กที่นี้
🙏อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 1 รูป ศิษย์เก่าที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคลิ๊กที่นี้ 
🔎พนักงานราชการยังไม่ได้สำรวจ
🔎ครูอัตราจ้าง-ครูธุรการยังไม่ได้สำรวจ
🔎ทำงานเอกชนยังไม่ได้สำรวจ
🔎ทำธุรกิจของตัวเองยังไม่ได้สำรวจ
🔎อื่น ๆ ….ยังไม่ได้สำรวจ
☘️☘️☘️ ทุกคนสำเร็จ…แต่ว่าจะสำเร็จในมุมมองของใครเท่านั้น!!!
☘️☘️☘️ เราไม่ได้แข่งกับใคร แต่เราแข่งกับตัวเราเอง…
🙏🙏🙏อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

Loading