Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 25 […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]
เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงาน NRRU Open House […]
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี  2566  ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา […]
เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี  ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัน […]