Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสน […]
เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

เชิญร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช

วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม วันที่ […]
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเว […]
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ดำเ […]
เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 เพื่อเป็นก […]