รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 5 มกราคม 2567 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://entrance.nrru.ac.th/entrance/

📌 ชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 6 ม.ค. 67 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 15 ม.ค. 67 ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th

📌 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20-21 ม.ค. 67

📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 31 ม.ค. 67 ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th

📌 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 6-7 ก.พ. 67 ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

📌 สละสิทธิ์ วันที่ 8 ก.พ. 67 ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 12 ก.พ. 67 ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th
📌 รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 2-3 มี.ค. 67

2. รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, โควตาเรียนดี, โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) รับสมัครระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2567 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://entrance.nrru.ac.th/entrance/

3. รอบรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เลือกได้ 10 สาขาวิชา

4. รอบรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://entrance.nrru.ac.th/entrance/

.
📌ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
▶️ วันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 67
.

🔶 สมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th

ยกเว้นรอบรับตรงร่วมกัน สมัครที่ www.mytcas.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3120, 3121, 3122
.
🔶 หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (เปลี่ยนชื่อสาขาใหม่เป็น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) ในปีพุทธศักราช 2566 มีดังนี้

ทำเนียบนักศึกษารุ่นที่ 1 – 12 ปีพุทธศักราช 2555 – 2566
ทำเนียบศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 – 8
ทำเนียบศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง
ทำเนียบผู้ได้ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น
ทำเนียบผู้ที่ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สถิตินักศึกษา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประวัติสาขาวิชา

ความประทับใจที่มีต่อการเรียนในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 2
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *