Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิช […]
แสดงความยินดีกับนางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ (ครูฟาง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แสดงความยินดีกับนางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ (ครูฟาง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพ […]
แสดงความยินดีกับนางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง (ครูมิ้นท์) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แสดงความยินดีกับนางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง (ครูมิ้นท์) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 เทอม 1/2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 เทอม 1/2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]