ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567 มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 12 คน ดังต่อไปนี้

1. นายปภาวิน งามเงิน โรงเรียนพล
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ยาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
3. นางสาวสุปรียา ร้อยลา โรงเรียนเมืองคง
4. นางสาววรปพร ครองเมือง โรงเรียนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิษา สมวงค์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
6. นางสาววรัชยา บูรณ์ประจิตต์ โรงเรียนสูงเนิน
7. นางสาวนิภาภรณ์ ลางไชย โรงเรียนจักราชวิทยา
8. นายสุรศักดิ์ เบ้าทอง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
9. นางสาวทยานันท์ สีสุทโธ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
10. นางสาวสฬาภรณ์ แสงฤทธิ์ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
11. นางสาวขวัญนภา พูนกระโทก โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
12. นางสาวพัชราภรณ์ เสียมลอยน้ำ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

.

ในการนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ www.mytcas.com ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 และให้ไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา เมนูข่าวประกาศ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *