Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณ […]
วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

#วันอัฏฐมีบูชา ปีนี้ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ . “ […]
ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการต […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการในโครงการค่ายปลูกรัก ถักทอคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการในโครงการค่ายปลูกรัก ถักทอคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณาจาร […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤหัสบดี 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 […]