Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]
สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗

สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗

ในศุกวารขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่ […]
ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ในปีพุทธศักราช 2566 เว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำ […]
คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภู […]
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 25 […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]