Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา […]
เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่และถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 9 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่และถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 9 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญร่วมแส […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาและโรงเรียนวัดกุดสวาย ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเนื่องในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาและโรงเรียนวัดกุดสวาย ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเนื่องในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสต […]
เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระ […]