Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, บทความ, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, รับสมัคร, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา หัวข้อ “โครงการแนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา หัวข้อ “โครงการแนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 3 ธั […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]
เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงาน NRRU Open House […]
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี  2566  ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา […]
เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี  ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัน […]