คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครชมรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 ข้อ 63 , 64 , 65 , 66 และ 67 โดยมีชมรมที่ขอรับการจัดตั้งให้เป็นชมรมที่ถูกต้องตามระเบียบ
จำนวน 31 ชมรม เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของชมรมที่เสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิชาการ กีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นของสมาชิกภายในชมรม มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *