Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่และถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 9 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่และถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 9 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญร่วมแส […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาและโรงเรียนวัดกุดสวาย ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเนื่องในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาและโรงเรียนวัดกุดสวาย ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเนื่องในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ค ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ค ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศ […]