Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ราชภัฏราชสีมา”

ขอเชิญร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ราชภัฏราชสีมา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

☸️สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสด […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา […]
กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2566 นักศึกษา […]
ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ตามที่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]