Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน

เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

ด้วยมติที่ประชุมของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพทุธศา […]
ชมรมวิถีชนฅนอีสาน ม.ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน ม.ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2567 นักศึกษาชมร […]
คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ที่่ผ่านมา สาขาวิชาพระพ […]
ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2567

ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2567

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ […]
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2567

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]