Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการต […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการในโครงการค่ายปลูกรัก ถักทอคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการในโครงการค่ายปลูกรัก ถักทอคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณาจาร […]
เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาล […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัค […]
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำ […]