Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ […]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ณ วัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ณ วัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาทฺวาทสมานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาทฺวาทสมานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรครุ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

☸️สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสด […]