กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา หัวข้อ “โครงการแนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา” วิทยากรโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์


เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นี้ เพื่อให้การศึกษาในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เชิญอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายหัวข้อ “แนวทางการทำวิจัยทางพระพุทธศาสนา”  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ อาคาร 36 ห้อง 36.05.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *