Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน

แสดงความยินดีกับนายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

แสดงความยินดีกับนายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยา […]
เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2024 เพื่อเป็นก […]
ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติประจำปี 2567

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติประจำปี 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดประกวดโครงการจิต […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึก […]
คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการพุทธศาสน์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ที่่ผ่านมา สาขาวิชาพระพ […]