คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN- QA”


เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN- QA” ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์โยธิน มาหา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อรรคชาติ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN- QA” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปพตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *