Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ราชภัฏราชสีมา”

ขอเชิญร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ราชภัฏราชสีมา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รหัส ๕๘, ๕๙, ๖๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

☸️สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสด […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา […]
คณาจารย์และนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Socail Engineering 2023 การพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Socail Engineering 2023 การพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษ […]