Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2023 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงาน NRRU Open House […]
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี  2566  ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา […]
เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี  ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

เชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตและถวายมหากฐิน ประจำปี 2566 ณ วัน […]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ทีผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพุ […]