Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 และช่องทางเข้าสู่ระบบการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ตามที่สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤหัสบดี 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 […]
เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาล […]
คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

คุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว

ด้วยคุณพ่อวาน มาหา บิดาของอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ประจ […]
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพระพุทธศาส […]