Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในวาระสถาปนาครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในวาระสถาปนาครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท […]
เชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพี่พบน้องของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพี่พบน้องของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เชิญคณาจารย์  นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่าของสาขาวิชา […]
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อธิการบดี ราชภัฏโคราช ประดับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากพุทธส […]