Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาวโหลดเกียรติบัตรโครงการการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาวโหลดเกียรติบัตรโครงการการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
เชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพี่พบน้องของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพี่พบน้องของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เชิญคณาจารย์  นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่าของสาขาวิชา […]
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจา […]
กำหนดการ การแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะเลิศ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

กำหนดการ การแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะเลิศ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

กำหนดการ การแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะ […]
ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 2  ฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 10.40 น. ผ่านระบบออนไลน์ E – learning NRRU

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 10.40 น. ผ่านระบบออนไลน์ E – learning NRRU

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางพระ […]