Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา “เพชรพุทธศาสต […]
เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณาการ ระ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์ ศิษย์เ […]