Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, บทความ, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพ […]
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาจัดโครงการค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาจัดโครงการค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาส […]
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบกลางภาคด้วยระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบกลางภาคด้วยระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัช […]
นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมวันครุศาสตร์วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมวันครุศาสตร์วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธ […]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

เพื่อให้การดำเนินงานของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิท […]