Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศ […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมนครโคราช วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมนครโคราช วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดท […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

เมื่อ 09.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านม […]
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์ ศิษย์เ […]