Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมวันครุศาสตร์วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมวันครุศาสตร์วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธ […]
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่ม ๓ ก.พ. ๕๘

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่ม ๓ ก.พ. ๕๘

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักศิลปวัฒน […]
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมและมัธยม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมและมัธยม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30 น. […]