Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกิจกรรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกิจกรรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรค […]
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา ณ อาคาร 10.21

หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา ณ อาคาร 10.21

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา ณ อาคาร ๑๐.๒๑ ส […]
ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่อุทิศถวายในหลวง ร.๙ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่อุทิศถวายในหลวง ร.๙ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แ […]
ราชภัฏโคราช สืบสานมรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

ราชภัฏโคราช สืบสานมรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ […]
กำหนดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

กำหนดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

กำหนดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 25 […]