โปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา จัดโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2559


โปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดอบรมโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

กิจกรรมการอบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดอย่างถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา (Technology and Innovation for Teaching Buddhism) นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาให้สามารถสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *