แสดงความยินดีกับ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning  ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้ประกาศผลการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2559  ห้อง 27.02.09 เวลา 10.00 น. ณ  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้มอบรางวัลพิเศษจำนวน 5 รางวัลใหักับคณาจารย์ที่มีผลงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning อย่างก้าวหน้า ในส่วนโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มีคณาจารย์เข้าร่วม 3 คน คือ
1. อาจารย์โยธิน มาหา ในรายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
2. อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ในรายวิชาพุทธรัฐศาสตร์
3. อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ในรายวิชาเทววิทยาเบื้องต้น
โดยที่อาจารย์มานิตย์ อรรคชาตินั้นได้รับรางวัลพิเศษจากสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,000 บาท ในรายวิชาพุทธรัฐศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.เปรมวิทย์  ท่อแก้ว ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์เป็นคนมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 คน

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *