กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


กําหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
อาคาร 10 ห้อง 10.21 ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
**********************************************
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.00 – 13.15 น. ประธานสาขาวิชาแนะนําสาขาวิชา
13.15 – 14.15 น. พบคณาจารย์ประจําสาขาวิชา
14.15 – 14.45 น. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําหลักสูตรและการศึกษา
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มโดยคณะกรรมการนักศึกษา
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.00 – 15.00 น. ฟังบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อเป็นครูพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21  โดยนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
15.00 – 16.00 น. ถามตอบการเตรียมตัวเพื่อเป็นครูพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21  โดยนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
16.00 – 16.10 น.   มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *