อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกฝังนิสัย ค่านิยมที่ดีงามแก่ผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย และเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข ทั้งส่วนตัว ส่วนรวม และประเทศชาติ โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งจำนวน 208 คน โดยได้รับความรู้และการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาสองวัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้คือ
– กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ
– กิจกรรมการเดินจงกรม – เจริญจิตตภาวนา
– ฐานกิจกรรม 3 ฐาน
– กิจกรรมนันทนาการ
– กิจกรรมการใช้สมาธิในกิจกรรมการเรียนการสอน
– กิจกรรมเยาวชนไทยถวายในหลวง
– อบรมเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับพุทธศาสนิกชน
– อบรมเรื่องการสร้างความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
โดยทุก ๆ กิจกรรมที่ถ่ายทอดให้กับนักเรียนนั้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ตลอดทั้งสองวัน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุก ๆ ประการ
ในโอกาสนี้สาขาวิชาพระพุทธศาสนาขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูในสถานที่จริงและกิจกรรมจริงผ่านโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2567
#บริการวิชาการ
#BudNrru
#ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
#ครูพระพุทธศาสนา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม ep1 คลิ๊กที่นี้

ภาพกิจกรรม ep2 คลิ๊กที่นี้

ภาพกิจกรรม ep3 คลิ๊กที่นี้

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *