แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาที่สอบผ่านภาค ค ได้บรรจุรอบแรกและประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2567


ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 และมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก  ภาค ข และภาค ค ตามลำดับนั้น ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ค ได้รับการประกาศจากสนามสอบต่าง ๆ 11 เขต รวมจำนวน 30 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน คือ นางสาวกัลยา คงน้ำ (1 บรรจุรอบแรก)  นางสาวศศิธร จรสายออ (19) และนางสาวสุพิชชา ขันทะจักร์ (32)
2. สพป.นครราชสีมา เขต 5
จำนวน 7 คน คือ นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก (16) นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ (17) นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก (29) นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา (30)  นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ (35) นางสาวนริสรา รานจันทึก (43) และนางสาวอัจฉราภา กลั่นเพชรพะเนาว์ (49)
3. สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 7 คน คือ นายณัฐกานต์ แจ้งไพร (7) นางสาวธนวรรณ มาสำโรง (12) นางสาวจิรามณี หวังฟังกลาง (15)  นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี (31) นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม (40) นายธิติวรรต กุลจันทร์ (41)  และนางสาวภัควลัญชญ์ แก่นลา (44)
4. สพม.นครราชสีมา จำนวน 3 คน คือ นางสาวสุกัญญา นีกระโทก (16) นางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง (26) และนายอภิสิทธิ์ โสดานา (37)

5. สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 3 คน คือ นางสาวพรปรียา ประเวระไพร (33) นายอุทิศ คงวงษ์ (57) และนางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์ (71)
6. สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 2 คน คือ นางสาวชญานิศ วงศ์หนองแล้ง (85) และนายวีระชัย สีขาว (94)
7. สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน (11)
8. สพป.ระยอง เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง (82)
9. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 1 คน คือ นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ (166)
10. สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวเพชรไพลิน มานา (81)
11. สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 คน คือ นางสาวนงค์คราญ ศรีนวล (20)

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบผ่านภาค ก ภาค ข และภาค ค ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 ทุก ๆ คน ด้วยความยินดียิ่ง

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *