เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นครูพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2567


สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณลักษณบัณฑิตสาขาวิชา และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ ” “การเตรียมตัวเป็นครูพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21” โดยสาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้เชิญนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2 มาเป็นวิทยากรบรรายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ตั้งเวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *