กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2559


กำหนดการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทบา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันพุธที่ สิงหาคม  2559

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 534 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

**********************

วันพุธที่  3 สิงหาคม   2559

เวลา    12.50 – 13.00 น.  ลงทะเบียน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้เข้าร่วมประชุม

13.00 – 13.30 น.  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรพุทธศาสศึกษา
(ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560

13.30 -16.00 น.  วิพากษ์หลักสูตรฯ

16.00   น.          ปิดการประชุม

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *