คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน


ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  และการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นการอบรมให้แก่คณาจารย์กลุ่มสังคม ซึ่งมีคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปปรับปรุง ประยุกต์ และใช้วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และธรรมชาติของรายวิชา

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *