กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยอาจารย์อุษาวดี ไพราม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดตรวจในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *