นักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๗


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมประชาพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗ แก่นัก เรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี  และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ คน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ ๒. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์ ๓. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ และ ๔. นายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยในภาคเช้ามีการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กรมประชาพันธ์ เพื่อซักซ้อมการเข้าวับรางวัล ต่อด้วยการชมวิดิทัศน์แนะนำพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นพักรับประทานอาหารกลางวัน
.
ในภาคบ่ายผู้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กรมประชาพันธ์ ร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นพิธีกรนำไหว้พระสวดมนต์ และประธานในพิธีเข้านั่งประจำเก้าอี้ประธานพิธี ลำดับต่อมานายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน และมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี ถัดจากนั้นท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เลขาธิการฯ เชิญผู้มีอุปการคุณเข้ารับของที่ระลึก ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ ลำดับต่อมาพิธีกรขานชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพถุติดีจากประธานในพิธี เสร็จแล้วประธานในพิธีให้โอวาท โดยมีผู้แทนผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีนำกล่าวคำปฏิญาณตน ท้ายที่สุดพิธีกรนำกล่าวคำแผ่เมตตา ที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบคุณคณาจารย์ที่ได้นำนักศึกษาเข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์โยธิน มาหา และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
.
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชพระพุทธศาสนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง ๔ คนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ด้วยความยินดียิ่ง


Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *