Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน […]
แสดงความยินดีกับประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาคนใหม่

แสดงความยินดีกับประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาคนใหม่

ในคราววาระการประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ค […]
ประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะมนุ […]
กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “พุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “

กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “พุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา […]
นศ.พุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธและทำวัตรสวดมนต์เย็น

นศ.พุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธและทำวัตรสวดมนต์เย็น

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โป […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” 19 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” 19 พ.ย. 57

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00-08.30 น. ณ […]