Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบกลางภาคด้วยระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบกลางภาคด้วยระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัช […]
คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนจัดสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต

คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนจัดสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากโปรแกรมว […]
กำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขา […]
นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 งาน14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 งาน14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงาน 14 กุมภาพันธ […]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

เพื่อให้การดำเนินงานของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิท […]
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่ม ๓ ก.พ. ๕๘

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่ม ๓ ก.พ. ๕๘

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักศิลปวัฒน […]