กำหนดพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


กำหนดการพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ณ ห้องพุทธศาสน์ อาคาร 10 ชั้น 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

……………………………………………………….

12.30 – 13.00 น. –  นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี

13.00 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ร่วมพิธี และนักศึกษาพร้อมกัน  ณ ห้องพุทธศาสน์ อาคาร 10 ชั้น 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

13.10 น.  – พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) และ เจ้าอาวาส

วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาถึงห้องเรียน

–  จุดธูปเทียน นำสวดบูชาพระรัตนตรัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวตาม

เมื่อจบผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวแสดงความเคารพ “กราบนมัสการพระอาจารย์” พร้อมกัน

–  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

–  พระราชวชิราลังการ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ร่วมพิธี และนักศึกษาหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

–  บันทึกภาพร่วมกัน เสร็จพิธีเปิด

 

13.40 น. – กิจกรรมปฐมนิเทศ

13.45 น. – ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) (วีดิทัศน์ความยาว 23.12 นาที)

14.10 น.  – ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ ชี้แจงหลักสูตรและแนะนำรายวิชา

14.20 น.  – พิธีมอบตัวเป็นศิษย์/กล่าวคำปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์

ผู้แทนนักศึกษา (ช/ญ) 2 คน ถวายพานดอกไม้และพานธูปเทียนแพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยืนขึ้นและพนมมือ เพื่อเตรียมตัวกล่าวคำปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ถือดอกไม้ธูปเทียน กล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ (ดอกไม้ธูปเทียนนำกลับไปบูชาที่บ้านหรือที่หอพัก)

ดร.นงพงา ลีลายนะ ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา 29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ

14.40 น.  – ดร.นงพงา ลีลายนะ ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา 29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะทำงานของสาขา

14.50 น.  – ชมวีดิทัศน์เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) กล่าวสัมโมทนียกถา

15.00 น.  – แนะนำวิธีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ  (วีดิทัศน์แนะนำและการสาธิต)

นักศึกษาปฏิบัติตามโดยมีพี่เลี้ยงดูแลให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

15.15 น.  – นักศึกษาฝึกปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิ (เดินจงกรม 15 นาที นั่งสมาธิ 15 นาที)

15.45 น.  – ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ ชี้แจงประเด็นอภิปรายและการทำการบ้านในแต่ละสัปดาห์

15.50 น.  – อ.จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา 29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร

กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าอบรมกล่าวตาม เมื่อจบผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวแสดงความเคารพ

“กราบนมัสการพระอาจารย์” พร้อมกัน

16.00 น. –  เสร็จพิธีปฐมนิเทศ

Loading

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *